Občanská a lidská práva jsou velice ošemetná věc a ještě ošemetnější jsou právě ta domnělá.

Antikuřácký zákon není o právu nekuřáků, ale ani o právu nekuřáků.

Antikuřácký zákon porušuje princip práva rovnosti před zákonem.
Jak jinak by totiž bylo možné, že jedna skupina podnikajících smí kalkulovat (při svém podnikání) tak zcela legální faktor, jakým bezesporu kouření tabáku je, a jiná skupina takový faktor kalkulovat nesmí? A přitom odpovědnost za co nejlepší hospodářský výsledek nesou obě skupiny. Nebo jsou tabákové koncerny něco více, než “obyčejní hospodští”?
V takovém případě rovnost před zákonem neplatí?

Jsem zvědav, kdo z Vás podá ústavní stížnost milí politici. Ale takhle by právo rozhodně fungovat nemělo.

Pavel Havlíček